Nyheter

  • Workshop

    Välkommen till Workshops Lecture: Holding the Light as Earth's Caretaker: Completing Our Evoluion With the Earth Date: 3 ...

Arkiv

Aktuella kanalserade budskap

Arkiv

Utdrag ur ett föredrag ”Vad händer åren efter skiftet 2012″.

maj 20, 2010

Under de kommande åren kommer vi alla ställas inför ett val. Valet handlar förstås om; Vill jag släppa den här 3 dimensionella verkligheten och gå in i en verklighet som vibrerar i en högre frekvens? Eller vill jag vara kvar där jag är? Personligen tror jag att vi alla sedan länge har gjort det här valet på själsnivå, men det är kanske inte tillräckligt. Vårt ego, personligheten, behöver också börja vibrera i ton med vår själs beslut. Kom ihåg, det är vår attityd och inställning som kommer att avgöra hur ”vår seglats förbi illusionens slöjor” kommer att gestalta sig.

Nedan följer några exempel på processer som kan hjälpa oss att successivt ta oss ut ur den tredimensionella verklighet som vi lever i. Sådant som vi kan börja jobba med nu. Våra guider betonar om och om igen att vi människor behöver börja leva det nya redan nu. Transformationen in i en högre dimension kommer delvis till stånd genom att vi börjar leva/vibrera det nya.

Nycklar som leder oss ut ur det tredimensionella rummet

Vårt tänkande behöver förändras
Vårt tänkande i 3:e dimensionen är till stort del uppbyggd kring polariteter. Vi tänker på något i relation till någonting annat. Vare sig vi är medvetna om det eller inte gör vi hela tiden jämförelser. Det är den tredje dimensionens frekvenser som stakar ut polerna.

Det polära tänkandet påverkar också våra projektioner. Vi projicerar den dynamik som vi egentligen bär inombords på vår omvärld. Därefter hanterar vi den som något som ligger utanför oss själva. Tänk på hur vi söker esoterisk kunskap. Vi projicerar vår egen djupa inre visdom, vår gudomlighet, vårt sanna jag, den som vi stängt dörren om, på personer eller företeelser i vår omvärld. Sedan söker vi upp de personerna eller företeelserna och ber om råd, söker hjälp eller kunskap. Därefter lagrar vi det vi lärt i vår präglade logik. Vi stänger dörren till vår djupa inre gudomlighet, vår djupa medvetenhet. Istället projicerar vi den på vår omvärld och letar efter den ”där ute”. Vilken omväg!

Samma sak när vi organiserar vår tid och vår tillvaro. Vi använder våra erfarenheter bakåt i tiden för att planera och tänka om framtiden, vilket får oss att leva antingen i det förflutna eller i framtiden. Mer sällan i nuet. Vårt linjära, problemorienterade tänkande styr den processen.

I det Nya kommer vi att tänka i termer av helheter. Tänkandet blir cirkulärt i stället för linjärt! Vår intuitiva visdom kommer att vara den källa som vi hämtar våra tankar ifrån. Via vårt intuitiva vetande kopplar vi in oss till det medvetna som omspänner den femte dimensionen. Resultatet blir att vi kommer att erfara och uppleva hur allt är en del av en och samma enhet. ”Unity in diversity”" blir den nya principen. Det blir självklart för oss att vi alla är pusselbitar ur ett och samma kosmiska pussel och att vi alla är viktiga delar för helheten. Men för att nå dit behöver vi komma bakom hjärnans tjatter och börja lyssna till det som är vår intuitiva visdom.

Vi behöver att lära oss att leva i ett NU.
En väg ut ur det tredimensionella tänkandet är att börja leva i ett absolut NU. Att medvetet låta bli att planera framtiden utifrån vad som hänt i det förfluta – tänk på att vi rör oss mot en dimension som ligger utanför tid och rum. I stället behöver vi börja låta vår inituitionoch vårt hjärtas känsla styra våra steg. Känna vad vi vill åstadkomma. Vad vi vill göra. Hur vi vill göra det?! Utgår vi från vår inre intention och vårt hjärtas vilja kommer vi automatiskt att leva mycket mer i nuet.

De flesta av oss har säkert upplevt stunder av ett absolut Nu. En närvaro då tid och rum försvinner och man ”bara är”. Känslor av rädsla och oro är som bortblåsta och man känner sig trygg i vetskapen om att man är en del av ett större universum. I de ögonblicken är vi i kontakt med vårt inre jag. Kom ihåg, det är det inre jaget i samspel med det ”Högre Jaget” som kommer att leda dig ut ur det tredimensionella rummet.

Tag rädslan som exempel. Rädslan är en projektion. Den utgår från negativa erfarenheter i det förflutna som vi projicerar på framtiden och så tänker vi på allt hemskt som kan hända och gå fel. Eftersom vi i den femte dimensionen kommer att leva i ett absolut nu kommer vi inte längre att leva styrda av rädsla. Den tillhör den tredje dimensionen och är ett av de fenomen som hållit oss starkt bundna här.

En nyckel ut ur det tredimensionella rummet handlar om tillit.
Samma sak gäller vår känsla av tillit. Vi behöver ”vända” på begreppet tillit. Sluta projicera vår känsla av tillit eller brist på tillit på vår omvärld och istället fråga oss själva kan jag lita på mig själv? Kan jag lita på att jag väljer det jag innerst inne vill och inte bara följer med i vad andra tycker. Kan jag lita på att jag lyssnar på mitt högre jag och låter min dag styras av mitt högre jag. Kan jag lita på att jag lyssnar på mitt inre jags behov och inte bara på egots. Det är det inre jaget som kommer att leda mitt ut ur rummet. Lyssnar jag på det?

Att leva sin egen inre sanning.
Lever jag min egen inre sanning? Begreppet sanning har många bottnar. Det som är sant för mig i ett skeda av mitt liv kanske inte längre är sant i ett annat. Det vi kallar för ”vår sanning” harmonierar med vår utvecklingsnivå. Om min insikt i mig själv djupnar och min medvetenhet ökar så kommer min upplevelser av vad som är sant att påverkas av det. Men oavsett vilka lager jag har tillgång till i mig själv så är ”att leva i min egen sanning” en av de nycklar som öppnar dörren för mig ut ur det tredimensionella rummet. Följer jag min sanning djupnar jag i mig själv.

Självacceptans
Ytterligare något som hjälper oss ut ur rummet är självacceptans. Vi behöver inte vara perfekta. Det är inte det handlar om. Snarare behöver vi lära oss att acceptera oss själva sådana som vi är. Utan att försöka skyla över det vi inte gillar eller kompensera det vi inte tycker om eller jämföra oss med andra. Att acceptera handlar ofta om att förlåta sig själv och andra. Då skapar vi öppningar i vårt ego som gör det möjligt för vårt inre jag att tränga fram. Det är egot som lever i illusion. Det inre jaget lever naturligt i det som är sant. I en framtid kommer vi alla att bli mer transparanta. Vårt medvetande kommer inte längre att vara uppdelat i en medveten och en omedveten del. Allt inom oss blir medvetet både för oss själva och andra. Därför är förlåtelse och självacceptans så viktigt.

Kontroll
Vårt egos behov av att ”ha koll på saker” i en strävan efter att kunna känna större trygghet är en del av den illusion vi lever i. Vi kanske kan påverka det som händer, men vi kan knappast kontroller utfallet. Energin har sitt eget flöde och det är vår själ som slutligen bestämmer hur saker och ting ska bli. Ju mer vi försöker kontrollera skeendet, ju mer gräver vi ner oss i den tredimensionella världen. Istället behöver vi lära oss att släppa kontrollen och acceptera att det som ”händer” troligtvis är det som just nu behöver ske. Av något skäl som vi kanske inte alltid förstår. Det här har inget med passivitet att göra. Det är viktigt att vi håller vårt hjärtas önskan och vision levande. När vår vision och vår önskan vibrerar i ton med vår självs intentioner kommer vi att se det förverkligat. Då upplever vi oss vara i ”flödet”.

Om begreppet kärlek
Kärleken har många bottnar. Det är ett begrepp som det ibland är svårt att tala om. På den här nivån kan vi ha svårt för att vara totalt kärleksfulla. Speciellt mot personer eller omständigheter som är konfliktfyllda för oss eller gentemot saker som vi inte tycker om. Ibland har vi i vår kärlek en underliggande önskan om att få något tillbaka. Så fungerar vi inte på den högre nivån. Den kärlek som genomsyrar den högre dimensionen är en allomfattande, ovillkorlig, skapande kraft. Låt oss börja träna redan nu! Om vi söker kan vi hitta något positivt i allt.

Om att vilja
Som jag nämnde står vi inför ett val mänskligt och personligt. Vi behöver djupt inom oss fatta ett beslut om att vilja ”gå ut” i en större verklighet som vi inte vet något om. Vi behöver aktivt börja leta efter dörren. Vår vilja kommer i den nya tiden att styras av hjärtat och inte som nu av vår präglade logik. Det är vår gudomliga vilja, vårt hjärtas vilja som i det nya kommer att styra våra steg. Vårt präglade jag behöver samverka i detta!

Att släppa identifikationen med egot.
Vi är något mycket större än det ego som vi så länge identifierat oss med. Totalt omfattar vi nio dimensioner och vi har en representation av oss själv i varje dimension. De ovanför den tredje dimensionen brukar vi kalla för ”våra Högre Jag”. Vi omfattar alltså en medvetenhet som är oändligt mycket större än den som vi är medvetna om. Den Nya Människan kommer i sin mänskliga form att omfatta ännu många fler dimensioner. Vårt inre, sanna jag, som omfattar en större medvetenhet har en högre frekvens och ser på sig själv och tillvaron annorlunda. Många av oss har nog redan upplevt glimtar av vad det kan innebära att vibrera i denna högre ton. Som till exempel i naturen då man kan ha upplevelser av att vara ett med allt och att tiden plötsligt står stilla. Ögonblick då allting skimrar i ett större ljus. I den högre dimensionen är upplevelser av den typen vardag. vi lever och upplever utifrån vårt ”Högre Jag”. Vi behöver släppa vår identifikation med egot!

Transformationens väg
Många gör säkert erfarenheten att vi i takt med att vi i allt högre grad lyssnar till vår intuitiva visdom, vårt högre Jag, vårt hjärta, blir mindre motiverade att göra en del av de saker vi gör idag. Vår vibration harmonierar inte längre med ”gamla saker”. Det kan gälla jobb, vanor, relationer. Man kan uppleva det här på olika sätt. Sker vi brukat göra kan börja kännas meningslösa. Det kan kännas som att böra en för trång kostym eller att man blir mer alienerad från den miljö jag lever i. Alla de här reaktionerna är ett resultat av att jag börjar verka utifrån allt djupare lager i mig själv. Att jag höjt min vibration och vidgat min medvetenhet. Jag får ett vidare och djupare underlag för mina bedömningar.

Nästa »